Chiều qua (15/5) tại trụ sở Bộ Tư pháp đã diễn ra Lễ ký Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em...
 1.
Tổng số câu hỏi
(1296)
 2.
Câu hỏi đã trả lời
(2)
 3.
Câu hỏi chưa trả lời
(1)