Bên hành lang Quốc hội sau khi các ĐB thảo luận về dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) sửa đổi, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết sẽ "Đề xuất mức chi quỹ BH tai nạn lao động cao hơn".
 1.
Tổng số câu hỏi
(1281)
 2.
Câu hỏi đã trả lời
(2)
 3.
Câu hỏi chưa trả lời
(1)