Theo những thống kê mới của Hiệp hội Quỹ Y Tế New Zealand (HFANZ), số lượng người trong độ tuổi 25-35 sở hữu bảo hiểm đã tăng lên rất nhiều. Trong quý vừa rồi, số lượng người sở hữu ở New Zealand đã tăng lên hơn 1,3 triệu người, tức là khoả...
 1.
Tổng số câu hỏi
(1312)
 2.
Câu hỏi đã trả lời
(2)
 3.
Câu hỏi chưa trả lời
(1)