Đây là một trong những nội dung được gần 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành TƯ; đại diện các đoàn ĐBQH khu vực phía Nam; các học giả, nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài nước, quan tâm đánh giá và thảo luận tại Hội ...
Sau nhiều phiên họp không có kết quả, cuộc họp sáng nay (6.8) tại Hà Nội, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu chọn ra phương án cuối cùng về đề xuất mức lương tối thiểu vùng năm 2015. Đây là phương án có tính trung hòa giữa đề xuất các...
 1.
Tổng số câu hỏi
(1278)
 2.
Câu hỏi đã trả lời
(2)
 3.
Câu hỏi chưa trả lời
(1)