Từ khi Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) ra đời (năm 2008) thì đến nay chính sách BHYT đã thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, không thể không kể đến công tác giám định BHXH, chống trục l...
“Siết” quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, quy định về thu hồi đất; “nới” quy định về cộng gộp nghỉ phép với công chức, kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy… Nhiều chính sách quan trọng sẽ có hiệu lực từ ngày mai, 1/7/20...
 1.
Tổng số câu hỏi
(49)
 2.
Câu hỏi đã trả lời
(2)
 3.
Câu hỏi chưa trả lời
(1)