Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
2014 lượt
Hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
 

Để đảm bảo thống nhất trong công tác quản lý khi thực hiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động, BHXH Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn thực hiện đối với trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) bị chấm dứt hưởng TCTN và trường hợp người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN.

BHTN 051113.jpg

Người lao động đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)


Theo đó, cơ quan BHXH cấp huyện nơi chi trả TCTN căn cứ quyết định hưởng TCTN hoặc quyết định chấm dứt hưởng TCTN của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện cấp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN (Mẫu số C15-TS) khi người lao động kết thúc đợt hưởng TCTN để ghi, xác nhận thời gian đóng BHTN bảo lưu.


Khi người lao động tiếp tục tham gia BHXH, BHTN thì nộp Giấy xác nhận thời gian đóng BHTN cho cơ quan BHXH để bảo lưu thời gian đóng BHTN chưa hưởng TCTN trên sổ BHXH để làm căn cứ tính hưởng TCTN lần sau. Thời gian đóng BHTN được bảo lưu là khoảng thời gian đóng BHTN tính từ tháng đóng BHTN cuối cùng trước khi hưởng TCTN.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo cáo BHXH Việt Nam để kịp thời có hướng chỉ đạo giải quyết.

                                                                                                                                                                         Nguồn: baohiamxahoi.gov.vn