thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


Chia sẻ kết quả phân tích và dự thảo sách thống kê BHYT năm 2013 - 2014
2373 lượt
Chia sẻ kết quả phân tích và dự thảo sách thống kê BHYT năm 2013 - 2014

Đó là tiêu đề Hội thảo do BHXH Việt Nam tổ chức sáng ngày 06/11/2015 với sự tham gia của đại diện 13 BHXH tỉnh, thành phố, một số ban nghiệp vụ BHXH Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo chủ trì Hội thảo.

HT sach thong ke 061115.jpg


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Tổng  Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo cho biết, BHXH Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT thống nhất trên cả nước, có trách nhiệm tham gia xây dựng chính sách về BHYT.


Trong thực hiện chính sách BHYT, công tác thống kê, tổng hợp các chỉ tiêu, số liệu về nguồn thu, phát triển đối tượng và chi phí khám bệnh, chữa bệnh là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Thống kê, phân tích để có cơ sở đưa ra các khuyến nghị về chính sách BHYT sát với thực tế thì việc có nguồn số liệu chính xác, được thu thập một cách hệ thống, khoa học là việc cần thiết.


Theo Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) Phạm Lương Sơn, năm 2013, với sự giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới, BHXH Việt Nam đã thu thập số liệu và biên tập sách Thống kê BHYT 5 năm 2008 – 2012. Việc cập nhật số liệu BHYT những năm tiếp theo để lưu giữ một cách có hệ thống quá trình phát triển BHYT Việt Nam là việc làm cần thiết. Hơn nữa, dựa trên số liệu thống kê những năm gần nhất thu thập được, để tiến hành đánh giá, phân tích tình hình thực hiện BHYT giúp Lãnh đạo ngành có được bức tranh tổng thể về việc thực hiện chính sách BHYT, những vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách cũng như đưa ra những khuyến nghị thực tế để sửa đổi chính sách.


HT sach thong ke 2 061115.jpg

Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT Phạm Lương Sơn phát biểu tại Hội thảo


Cũng theo Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT Phạm Lương Sơn, năm 2013 – 2014, chính sách BHYT thực hiện theo Luật BHYT năm 2008, vì vậy, Niên giám thống kê BHYT năm 2013 - 2014 mang tính liên tục và kế thừa cấu trúc của Niên giám thống kê giai đoạn 2008 – 2012. Số liệu thống kê năm 2013 – 2014 được thu thập từ số liệu báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố theo các mảng nghiệp vụ được tập hợp theo 02 nội dung hoạt động chính: Hoạt động thu và phát hành thẻ BHYT (gồm số đối tượng tham gia BHYT, số thu BHYT được phân theo 06 nhóm đối tượng) và tình hình khám chữa bệnh (bao gồm số lượt KCB BHYT và chi phí KCB BHYT phân theo nhóm đối tượng và theo tuyến điều trị).


Ngoài ra, để có số liệu phân tích, Ban Thực hiện chính sách BHYT còn thu thập về tình hình ký hợp đồng KCB, thanh quyết toán chi phí KCB,… Số liệu thu thập từ các mảng nghiệp vụ được đối chiếu và rà soát lại với BHXH các tỉnh, thành phố. Để có được số liệu phản ánh xác thực nhất tình hình tham gia BHYT cũng như chi phí KCB BHYT của đối tượng tham gia BHYT theo địa phương, khu vực, cũng như theo nhóm đối tượng tham gia.


Về cấu trúc, sách Niên giám Thống kê BHYT năm 2013 – 2014 gồm 4 phần. Phần I: Những chỉ tiêu chung: Số liệu tổng quan chung về BHYT; Phần II: Những chỉ tiêu phản ánh về tình hình tham gia BHYT quan các năm: dân số, đối tượng tham gia, số thu do phát hành thẻ BHYT; Phần III: Số lượt KCB tại cơ sở KCB của từng tỉnh; Phần IV: Chi phí KCB BHYT tương ứng với số lượt KCB tại mỗi tỉnh.


Trao đổi tại Hội thảo, các đại biểu đồng tình và thống nhất cao về sự cần thiết của việc biên soạn Sách thống kê BHYT năm 2013 – 2014. Theo Phó Trưởng ban Thu BHXH Việt Nam Mai Đức Thắng, Ban Thu và Ban Thực hiện Chính sách BHYT phối hợp tốt để lấy số liệu. Việc thống kê số liệu hàng năm về lĩnh vực y tế nói riêng và các ĩnh vực khác nói chung là rất quan trọng. Niên giám giúp ban Thu đánh giá, thống kê và có những tham mưu kịp thời cho lãnh đạo ngành về công tác thu BHYT. Đồng quan điểm với ông Mai Đức Thắng, đại diện của BHXH tỉnh, Nam Định, Hà Nam, Thái Nguyên, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Nội… đều khẳng định cuốn sách rất có tác dụng với công tác quản lý BHYT. Số liệu thống kê trong cuốn sách là cực kỳ quan trọng.


Vấn đề thống kê tỷ lệ bao phủ BHYT, các đại biểu đều thống nhất, việc lập danh sách hộ gia đình hoàn thành sẽ đánh giá gần chính xác về dân số, tình hình tham gia, độ bao phủ BHYT. Tuy nhiên, các đại biểu cũng băn khoăn về việc lấy các chỉ số như thế nào để chuẩn mực. Người lao động hiện nay rất di, biến động, từ tỉnh này sang tỉnh kia nên rất khó thống kê, dẫn đến tính toán độ bao phủ chưa được chính xác. Số quyết toán không phải là số phát sinh thực trong năm quyết toán. Về thống kê số thu BHYT là thống kê theo số phải thu hay số thực thu. Các đại biểu tham gia Hội thảo đề nghị, hàng năm BHXH Việt Nam có hướng dẫn, thống nhất về tiêu chí để BHXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.


HT sach thong ke 3 061115.jpg

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo phát biểu tại Hội thảo


Phó Tổng  Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Minh Thảo nhấn mạnh, sách Niên giám thống kê là số liệu công bố của BHXH Việt Nam, mang tính quốc gia nên yêu cầu độ chính xác và tính khoa học cao. Trên cơ cở ý kiến của các đại biểu tham gia Hội thảo, Ban Thực hiện chính sách BHYT tập hợp xây dựng sách Niên giám thống kê BHYT năm 2013 – 2014 đảm bảo tính chính xác, khoa học./.

                                                                                                                                       Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn