thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


Nghị định quy chi tiết về BHXH bắt buộc
2572 lượt
Nghị định quy chi tiết về BHXH bắt buộc


Ngày 11/11/2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH (sửa đổi) về BHXH bắt buộc. Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016.

Theo đó, Nghị định gồm 05 Chương, 30 Điều, quy định chi tiết về một số chế độ BHXH bắt buộc; bao gồm: chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; chế độ hưu trí (điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu hàng tháng; BHXH một lần…), chế độ tử tuất; quy định về Quỹ BHXH (tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, truy thu, truy đóng, hoạt động đầu tư từ Quỹ BHXH);  Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/01/2016, một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2018. Đồng thời các văn bản: Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Nghị định 83/2008/NĐ-CP, Nghị định 122/2008/NĐ-CP, Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 115/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.


                                                                                                                                                   Nguồn:tapchibaohiemxahoi.gov.vn