Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016
9292 lượt
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016

Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4718/BHXH-CSYT về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chính sách BHYT năm 2016.

KCB 041215.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Theo đó, để việc triển khai thực hiện chính sách BHYT năm 2016 đạt kết quả tốt, đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ BHYT; BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công An, Trung tâm giám định và thanh toán đa tuyến hai khu vực Bắc, Nam triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm.


Thứ nhất, chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành tại địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết để phát triển đối tượng tham gia BHYT theo các nội dung đã được hướng dẫn tại Công văn số 4475/BHXH-BT (ngày 11/11/2015) của BHXH Việt Nam, phấn đấu đạt chỉ tiêu độ bao phủ 75,4% dân số có thẻ BHYT theo quyết định 1584/QĐ-TTg (ngày 14/9/2015) của Thủ tướng Chính phủ.


Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các cơ sở KCB tổ chức việc đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại công văn số 4239/BHXH-CSYT ngày 02/11/2015


Thứ ba, chuẩn bị tốt về mọi mặt để triển khai thực hiện việc KCB thông tuyến huyện trong địa bàn tỉnh theo Luật BHYT 2014.


Thứ tư, phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác KCB BHYT với các cơ sở KCB trên địa bàn, tổ chức ký kế hợp đồng KCB BHYT năm 2016, hoàn thành trước ngày 31/12/2015.


Thứ năm, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tin học hóa BHYT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT cũng như tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám định và thanh toán BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, ngăn ngừa việc lợi dụng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.


Thứ sáu, tổ chức thực hiện phương pháp giám định tập trung theo tỷ lệ đã được Chính phủ cho phép triển khai trên phạm vi cả nước theo đúng các quy định tại Quy trình giám định BHYT do BHXH Việt Nam ban hành. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám định chi phí KCB BHYT, ngăn ngừa, phòng chống các biểu hiện gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo vệ quuyeefn lợi của người tham gia BHYT trong quá trình KCB.


Thứ bẩy, phối hợp với các cơ sở KCB rà soát và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách TTHC trong KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT nhằm tạo thuận lợi và, giảm phiền hà cho người bệnh.


Thứ tám, chủ động tham gia có hiệu quả vào toàn bộ quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định của pháp luật (kể cả xây dựng kế hoạch và thẩm định kế hoạch thầu). Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm tra việc sử dụng thuốc, vật tư y tế hợp lý so với kế hoạch và kết quả đấu thầu đã được phê duyệt; phát hiện thuốc ngoài danh mục, thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh trong đầu thầu và có chi phí cao để xử lý.


Thứ chín, chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đúng các yêu cầu về nội dung, thời gian đã quy định.


Thứ mười, xây dựng kế hoạch giao ban, tập huấn định kỳ về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định BHYT. Báo cáo BHXH Việt Nam nhu cầu đào tạo, tập huấn giám định viên tại địa bàn để có kế hoạch hỗ trợ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.


                                                                                                                                   Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn