thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


Đề xuất giải pháp thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH,BHTN, BHYT
6606 lượt
Đề xuất giải pháp thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH,BHTN, BHYT         Sáng ngày 26/4/2016, BHXH Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học “Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương là Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

            Đề tài được nhóm nghiên cứu của Vụ Thanh tra – Kiểm tra, BHXH Việt Nam thực hiện. Nội dung nghiên cứu gồm 03 chương; trong đó, chương 1 đưa ra những lý luận cơ bản nhất về công tác thanh tra (khái niệm, đặc điểm, bản chất của thanh tra nhà nước, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành…); kinh nghiệm từ một số quốc gia về thanh tra đóng BHXH. Chương 2, khái quát thực trạng về tổ chức hoạt động kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT; bao gồm đánh giá thực trạng về cơ cấu tổ chức, biên chế cán bộ kiểm tra chuyên ngành, thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH, các Bộ ngành có liên quan; thực trạng vi phạm pháp luật về đóng BHXH, BHTN, BHYT được nêu rõ qua các số liệu thống kê cụ thể. Theo đó, giai đoạn 2010-2014, BHXH Việt Nam đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại 57.538 đơn vị, trong đó phối hợp liên ngành kiểm tra tại 1.733 đơn vị. Cũng trong giai đoạn này, Thanh tra ngành Lao động –Thương binh & Xã hội đã tổ chức thanh tra tình trạng nợ đọng, chậm đóng tại 98 doanh nghiệp trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố. Năm 2014, Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra với 68 doanh nghiệp đóng chậm BHXH, BHTN, BHYT, 05 doanh nghiệp đóng dưới mức lương tối thiểu, 24 doanh nghiệp không đóng BHXH đủ số lao động đang làm việc. Các cơ quan chức năng cũng đã phối hợp với cơ quan BHXH thanh tra đóng BHXH, BHTN tại 17.541 đơn vị. Về xử lý vi phạm, trong giai đoạn 2010 -2014, cơ quan BHXH đã khởi kiện 6.055 doanh nghiệp, tổng số tiền thu được là hơn 920 tỷ đồng

             Qua những phân tích thống kê tình hình thực hiện công tác thanh, kiểm tra nêu trên, nhóm nghiên cứu đề xuất giải  pháp thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngànhh đóng BHXH, BHTN và BHYT của cơ quan BHXH trong chương 3. Cụ thể có 10 nhóm giải pháp, bao gồm: hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra; kiện toàn bộ máy thanh tra đóng BHXH, BHTN, BHYT; tăng cường phối hợp thực hiện giữa cơ quan BHXH và các Bộ, ngành... Dự thảo quyết định quy định về thanh tra đóng BHXH, BHTN, BHYT cũng đã được nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh; dự kiến Vụ Thanh tra – Kiểm tra cũng sẽ sớm tham mưu, trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký ban hành.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đều đánh giá cao tính cấp thiết, thực tiễn của đề tài nghiên cứu; đây là nội dung quan trọng để cụ thể hóa quy định của Luật BHXH 2014 và mới đây là Nghị định của Chính phủ về thanh tra đóng BHXH, BHTN, BHYT. Để nâng cao tính ứng dụng của đề tài nghiên cứu, các thành viên của Hội đồng cũng đề nghị nhóm nghiên cứu cần chú trọng bổ sung thêm vào nhóm giải pháp liên quan đến công tác đào tạo cán bộ thanh tra tại chỗ; làm rõ thêm quy trình thanh tra, phân biệt rõ với việc kiểm tra đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan BHXH

           Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá nội dung nghiên cứu đề tài “Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT” đạt loại Xuất sắc.

                                                                                                                                                 Nguồn: tapchibaohiemxahoi.gov.vn