Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh: Hoàn thiện chính sách pháp luật để đảm bảo ASXH
4958 lượt
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh: Hoàn thiện chính sách pháp luật để đảm bảo ASXH 

Trong những năm qua, BHXH Việt Nam luôn đề cao sự chủ động trong việc xây dựng cũng như triển khai thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT góp phần quan trọng vào đảm bảo ASXH đất nước. Phóng viên Báo BHXH đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh xung quanh nội dung này.

dvSinh 311214.JPG

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Văn Sinh


* Phóng viên: BHXH Việt Nam là cơ quan trực tiếp thực hiện chính sách và có vai trò quan trọng trong việc tham gia hoạch định, xây dựng chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Ông có thể cho biết, thời gian qua BHXH Việt Nam thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?


- Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh:


Các chính sách ASXH mà BHXH Việt Nam thực hiện gồm BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của Đảng, Chính phủ cũng như người dân. Trong những năm qua, hành lang pháp lý điều chỉnh các chính sách đã được hoàn thiện. Quốc hội đã thông qua một số luật quan trọng như Bộ luật Lao động năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT (Luật BHYT năm 2014), Luật BHXH sửa đổi (Luật BHXH năm 2014), Luật Việc làm, Luật ATVSLĐ…


Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với cơ quan soạn thảo dự luật, các bộ, ngành liên quan để đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản luật sao cho phù hợp nhất với thực tiễn hoạt động của ngành BHXH và các chủ thể liên quan như đơn vị SDLĐ, NLĐ, người tham gia và thụ hưởng các chế độ…


Ngay sau khi Luật BHYT năm 2014 được Quốc hội thông qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ và có hiệu lực cùng thời điểm với hiệu lực của Luật.


Trong quá trình triển khai thực hiện Luật, BHXH Việt Nam cũng cùng Bộ Y tế tháo gỡ kịp thời những vướng mắc do thực hiện các điểm mới của Luật như tham gia BHYT theo hộ gia đình, hình thức tham gia BHYT HSSV… Và mới đây nhất là việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế khi thực hiện thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các BV đồng hạng trên toàn quốc; thực hiện thông tuyến kỹ thuật tại BV huyện trên địa bàn tỉnh…


Về Luật BHXH (sửa đổi), ngay sau khi Luật được thông qua, BHXH Việt Nam đã có văn bản đề nghị Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; đồng thời, cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. BHXH Việt Nam đã kịp thời phát hiện những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ để có những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tháo gỡ…


BHXH Việt Nam đã nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH và tăng cường công tác quản lý như: Xây dựng quy trình quản lý thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH…


Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với Luật ATVSLĐ; dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi)… về những điểm liên quan đến BHXH, BHYT.


Một số nội dung đang được BHXH Việt Nam tích cực tổ chức triển khai như tham gia ý kiến vào các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nghiên cứu đề xuất ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật ATVSLĐ; Xây dựng quy định mới về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ theo Luật ATVSLĐ...


* Sự hoàn thiện của hệ thống văn bản pháp luật, cũng như hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể của BHXH Việt Nam đã góp phần phát huy hiệu quả công việc của toàn Ngành trên thực tế như thế nào, thưa ông?


- Những năm gần đây, khối lượng công việc của BHXH Việt Nam rất lớn. Tuy nhiên, cùng với sự chủ động, kịp thời của các văn bản hướng dẫn cũng như nỗ lực của toàn ngành BHXH, kết quả thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đều đạt kết quả khả quan.


Hoi thao 040516.jpg 

Phó Tổng Giám đốc Đỗ Văn Sinh phát biểu tại một hội thảo về triển khai Luật BHXH


Tính đến hết ngày 31/3/2016, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 69,6 triệu người, đạt 95,2% kế hoạch năm, tăng 11.500 người so với cuối năm 2015 và 598.000 người so với cùng kỳ năm 2015; Tổng số thu là 50.945 tỷ đồng, đạt 21,7% so với kế hoạch năm, tăng 7.911 tỷ đồng (18,4%) so với cùng kỳ năm trước.


Nhiều khó khăn, vướng mắc, thậm chí từng được coi là “căn bệnh kinh niên” trong nhiều năm qua đang dần được khắc phục như nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tình trạng lạm dụng quỹ KCB BHYT... Chế độ chính sách cho NLĐ được giải quyết kịp thời, thời gian giải quyết được rút ngắn, thủ tục hồ sơ được đơn giản hóa. Công tác giám định chi phí KCB BHYT được tập trung cải tiến, đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng quản lý, tăng khả năng kiểm soát. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT cho NLĐ và nhân dân được đảm bảo. Công tác đầu tư quỹ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định…


Đặc biệt, rất nhiều khó khăn phát sinh trong thời gian đầu triển khai Luật BHYT, Luật BHXH mới đã được tháo gỡ kịp thời.


Ví dụ như Công văn số 777/BHXH-BT (ngày 12/3/2015) hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT theo hộ gia đình, chỉ sau một tháng ban hành đã giúp tỉ lệ người tham gia BHYT của nhóm này khôi phục lại số lượng bị sụt giảm do vướng mắc phát sinh trong những tháng đầu thực hiện quy định mới.


Hay như thời điểm cuối năm 2015, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 5435/BHXH-CSXH hướng dẫn tạm thời một số nội dung liên quan đến hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH từ ngày 1/1/2016 để đảm bảo quyền lợi của NLĐ theo đúng quy định của pháp luật…


* Cải cách, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT được Chính phủ, cộng đồng DN rất quan tâm và được đề ra trong 2 Nghị quyết 19 của Chính phủ (năm 2014, 2015) về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xin ông cho biết, BHXH Việt Nam đã đạt những kết quả cụ thể nào trong lĩnh vực này?


- Cải cách TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách là nhiệm vụ quan trọng được BHXH Việt Nam thực hiện quyết liệt trong nhiều năm qua. Đặc biệt, năm 2015- năm trọng tâm cải cách TTHC của BHXH Việt Nam.


Hiện, BHXH Việt Nam đã cắt giảm các TTHC xuống chỉ còn 33 thủ tục; số lượng hồ sơ giảm 56%; chỉ tiêu trên tờ khai, biểu mẫu giảm 82%; quy trình, thao tác thực hiện giảm 78%. Thời gian thực hiện các TTHC để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT của các đơn vị, DN được rút ngắn từ 235 giờ xuống còn 81 giờ.


Triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 9/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHXH Việt Nam đã thiết lập Cổng thông tin điện tử và kết nối với các cổng giao dịch điện tử của các nhà IVAN. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang tích cực hoàn thiện, nâng cấp các phần mềm nghiệp vụ để liên thông với phần mềm giao dịch điện tử. Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu về người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng để quản lý trên toàn quốc.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tin học hóa, ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT, BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với Bộ Y tế xây dựng bộ chỉ tiêu danh mục đầu ra dữ liệu KCB BHYT, bộ mã danh mục dùng chung đối với thuốc, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. Trên cơ sở kết quả thí điểm thành công hệ thống kết nối, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở KCB ở 4 tuyến tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hải Phòng, ngày 2/3/2016, BHXH Việt Nam đã Quyết định ban hành Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT phiên bản 1.0, liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn quốc…


* Với tư cách là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, ông có thể cho biết chương trình hành động để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và ngành BHXH ngày càng hoàn thiện hơn về công tác xây dựng cũng như triển khai thực hiện chính sách, pháp luật, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội?


- Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đại biểu Quốc hội phải là người tiêu biểu nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng và cho lợi ích của nhân dân. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV, tôi nguyện đem hết sức lực, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin của cử tri, người dân tỉnh Quảng Trị, nơi tôi ứng cử, cũng như cả nước.


 Quang Tri 280416 02.jpg

Phó TGĐ Đỗ Văn Sinh và lãnh đạo chính quyền địa phương động thổ khởi công nhà tình nghĩa do BHXH Việt Nam xây tặng tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị


Thứ nhất, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi đạo đức, lối sống, gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Bản thân và gia đình phải thật sự gương mẫu, tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật; thực hiện tiết kiệm, không tiêu cực, không tham nhũng, không lãng phí. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu và các hành vi trái pháp luật. Luôn trân trọng lắng nghe, nắm bắt đầy đủ nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân và phản ánh đầy đủ tâm nguyện của nhân dân tới Quốc hội để kịp thời có quyết sách điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.


Hai là, liên tục nghiên cứu, cập nhật chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình của khu vực và trên thế giới; phân tích, tổng hợp những vấn đề phát sinh, yêu cầu trong đời sống kinh tế- xã hội của nhân dân để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật; nhằm thực hiện có hiệu quả và nâng cao uy tín, vai trò của đại biểu Quốc hội; tăng cường niềm tin của cử tri và nhân dân với Quốc hội, với Đảng và Nhà nước.


Ba là, tiếp tục pháp huy kinh nghiệm hơn 33 năm công tác tại các cơ quan, đơn vị, đề cao tinh thần dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các bộ, các ngành, các địa phương, các cấp; thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công phụ trách để cùng với Quốc hội, Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật nói chung và những lĩnh vực liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo ASXH, chính sách đối với người có công với cách mạng, xóa đói, giảm nghèo bền vững; đặc biệt quan tâm đối với vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, biên giới, hải đảo; để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.


Bốn là, thường xuyên tiếp xúc cử tri, thực hiện giám sát theo địa bàn, lĩnh vực. Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội.


Nhân đây, tôi trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp và giúp đỡ tận tình của cử tri và nhân dân, của các tổ chức chính trị, xã hội, của các cấp, các ngành để tôi tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế và đảm bảo ASXH, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


* Trân trọng cảm ơn ông!

                                                                                                                                       
Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn