BHXH tỉnh Lạng Sơn: Giao dịch điện tử đạt trên 80%
3983 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Giao dịch điện tử đạt trên 80%


Theo thống kê của Phòng Công nghệ thông tin- BHXH tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 25/5/2016, toàn tỉnh có 1817/2134 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng chữ ký số, đạt 80,51%, tăng 798 đơn vị (32,8%) so với thời điểm 31/3/2016.Một số huyện có số đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch điện tử đạt tỷ lệ cao như: Bình Gia (99.22%); Cao Lộc (98.29%); Thành phố98.04%, Văn Quan (97,79%);  Bắc Sơn (96,21%)...Đối với 416/2134 đơn vị còn lại chưa đăng ký tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời gửi văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương đăng ký tham gia giao dịch điện tử, phấn đấu 100% các đơn vị trên địa bàn thực hiệngiao dịch điện tử với cơ quan BHXH tỉnh trong thời gian sớm nhất./.


                                                                                      Hoàng Chuyên BHXH tỉnh Lạng Sơn