thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

biet thu dep

thiet ke nha dep

thiet ke noi that chung cu

thiet ke noi that chung cu

chuyen nha tron goi tai bien hoa

thiet ke nha xuong dep

thiet ke nha xuong gia re

thi cong nha xuong gia re

thiet ke thi cong nha xuong gia re

thiet ke nha xuong tai dong nai

mau nha xuong dep

Mau thiet ke nha xuong tai binh duong

thi cong nha xuong dong nai

thiet ke nha xuong tai can tho

Cong ty thiet ke nha xuong uy tin

Lap dat camera gia re tai go vap

Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020
4827 lượt

Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016).

 

Theo đó, đến năm 2020, tất cả 63 tỉnh, thành phố đều được giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Trong đó, Lạng Sơn được giao chỉ tiêu cụ thể: năm 2016: 89,0%; năm 2017: 90,0%; năm 2018: 91,0%; năm 2019: 92,0%; năm 2020: 92,6%./.
                                                         Ảnh minh họa (baolangson.vn)


                                                                                                                                     Bích Diệp