Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020
5597 lượt

Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020


Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế cho các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2016-2020 (Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016).

 

Theo đó, đến năm 2020, tất cả 63 tỉnh, thành phố đều được giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Trong đó, Lạng Sơn được giao chỉ tiêu cụ thể: năm 2016: 89,0%; năm 2017: 90,0%; năm 2018: 91,0%; năm 2019: 92,0%; năm 2020: 92,6%./.
                                                         Ảnh minh họa (baolangson.vn)


                                                                                                                                     Bích Diệp