Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lạng Sơn
5818 lượt

Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lạng Sơn


 

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 631/HĐBCQG-VP ngày 09/6/2016).

 

                                 Ảnh minh họa

Theo đó, có 06 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu như sau: ông Dương Xuân Hòa, đạt tỷ lệ 75,92%; bà Ngàn Phương Loan đạt tỷ lệ 70,26%; ông Nguyễn Lâm Thành đạt tỷ lệ 67,31%; ông Triệu Tuấn Hải đạt tỷ lệ 74,20%; ông Trần Sỹ Thanh đạt tỷ lệ 68,90%; ông Võ Trọng Việt đạt tỷ lệ 64,74%.

 

 Chi tiết kết quả và danh sách tại đây.

 

 

Nguồn http://www.langson.gov.vn