Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
5969 lượt

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021


Ngày 16/6/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

 

Các đại biểu tại Hội nghị

 

Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân. 99,87% cử tri toàn tỉnh đã tham gia bầu cử, bầu ra 6 đại biểu Quốc hội, 58 đại biểu HĐND tỉnh, 377 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.293 đại biểu HĐND cấp xã (thiếu 88 đại biểu); không có đơn vị phải bầu lại, không có vi phạm về bầu cử. Đại biểu trúng cử cơ bản đảm bảo theo đúng định hướng, cơ cấu, thành phần, số lượng.

 

Đ/c Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh khẳng định sự thành công của cuộc bầu cử; ghi nhận, biểu dương trách nhiệm, sự quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn; chỉ rõ những hạn chế, khó khăn; yêu cầu các cấp, ngành tổng kết bài học kinh nghiệm, lưu trữ tài liệu về bầu cử, tạo cơ sở để tiếp tục thực hiện tốt công tác bầu cử trong các nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Đ/c Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh

 

Bế mạc hội nghị, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp thu, thực hiện tốt sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, hoàn thiện công tác tổng kết và các công việc sau bầu cử.

 

 

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, 47 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức bầu cử đã được nhận Bằng khen của của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Nguồn  http://www.langson.gov.vn