Phấn đấu mọi học sinh, sinh viên đều có thẻ
3843 lượt

Phấn đấu mọi học sinh, sinh viên đều có thẻ


LSO-Từ năm học 2015 – 2016, Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh – sinh viên (HSSV) thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT. Như vậy, năm học 2016 – 2017 là năm thứ 2 áp dụng BHYT theo quy định của pháp luật. Điều này đòi hỏi cần có giải pháp tích cực để tiếp tục giữ vững tỷ lệ bao phủ BHYT HSSV trên 93% như năm học trước và tiến tới bao phủ 100% BHYT đối với HSSV.Học sinh Trường THCS Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn khám sức khỏe ban đầu tại Phòng Y tế của nhà trường


Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh, năm học 2015 – 2016, tổng số HSSV có thẻ BHYT chiếm 93,28% số HSSV toàn tỉnh. Ngân sách Nhà nước đã hỗ trợ 30% mức đóng cho HSSV tham gia theo nhà trường. BHXH đã thực hiện trích lại 7% cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các nhà trường theo đúng quy định. Nhờ có thẻ BHYT, trên 23.000 lượt HSSV được khám, chữa bệnh trong tỉnh và đa tuyến ngoại tỉnh. Trong đó, nhiều em đã được cơ quan bảo hiểm chi trả kinh phí lớn trong việc điều trị bệnh, phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao…


Bước vào năm học 2016 – 2017, BHYT HSSV có một số quy định mới. Theo đó, đối tượng tham gia BHYT HSSV gồm toàn bộ HSSV từ cấp tiểu học trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Như vậy, BHYT HSSV là bắt buộc. Mức đóng BHYT HSSV có quy định cụ thể để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục, thuận lợi cho HSSV khám, chữa bệnh trong cả năm. Do đó, năm học 2016 – 2017, mức đóng đầu năm học hầu như chỉ tác động đến các sinh viên mới nhập học, học sinh chuyển cấp, học sinh lớp 1… do thực hiện thu phí BHYT của những tháng còn lại trong năm 2016. Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2016. Trong thông tư liên ngành BHXH và GD & ĐT cũng lưu ý phương thức thu phí BHYT phải linh hoạt để giảm nhẹ số tiền đóng góp của phụ huynh học sinh vào đầu năm học. Do đó, tiền đóng BHYT sẽ được chia ra 2 đợt.


Trong năm học này, ngành BHXH và ngành GD&ĐT tỉnh phấn đấu năm 2017 đạt chỉ tiêu bao phủ 100% BHYT HSSV theo Quyết định 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 – 2020. Để thực hiện được mục tiêu, ngành BHXH và GD & ĐT tỉnh đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó tập trung sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến, tuyên truyền chính sách BHYT toàn tỉnh vào cuối tháng 8/2016. Cùng với đó cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương; giao chỉ tiêu đạt tỷ lệ HSSV tham gia BHYT vào nội dung thi đua trong nhà trường cũng như giữa các nhà trường, các huyện, thành phố.


Ông Vũ Hoàng Mạnh, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH tỉnh cho biết: Về phía BHXH tỉnh, tích cực phối hợp với ngành GD & ĐT thực hiện tổng hợp khảo sát, phân loại chính xác đơn vị trường học, HSSV trong năm học mới; hướng dẫn nghiệp vụ BHYT HSSV cho các đơn vị trường học và việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị trường học thu phí, nộp phí và phát hành thẻ BHYT đầy đủ, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho HSSV. Bên cạnh đó tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh sử dụng giao dịch điện tử để thuận tiện trong thực hiện chính sách BHYT HSSV.


Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Lê Xuân Trường, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng và Công tác HSSV, Sở GD & ĐT cho biết: Với chức năng chuyên môn, phòng tích cực tham mưu cho sở triển khai các văn bản hướng dẫn đơn vị trường học thực hiện BHYT HSSV đúng quy định; tổ chức tập huấn cho ban giám hiệu nhà trường, cán bộ phụ trách; phấn đấu năm học này sẽ có đầy đủ cán bộ phụ trách hoặc kiêm nhiệm công tác y tế học đường. Duy trì cán bộ phụ trách tại đầu mối Phòng GD & ĐT. Ngành tiếp tục đưa tiêu chí bao phủ BHYT vào thi đua. Đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình “bạn giúp bạn, trường giúp trường, huyện giúp huyện” bên cạnh việc huy động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, chính quyền địa phương giúp đỡ để các em đều có thẻ BHYT.


nguồn:baolangson.vn