Cơ quan BHYTquốc gia Đài Loan (Trung Quốc): Mở khóa thẻ BHYT và tăng cường thu hồi nợ
2565 lượt

Cơ quan BHYTquốc gia Đài Loan (Trung Quốc): Mở khóa thẻ BHYT và tăng cường thu hồi nợ


Trong những năm gần đây, cơ quan Bảo hiểm Y tế quốc gia Đài Loan (NHIA) đã áp dụng các biện pháp hỗ trợ cho các nhóm chậm đóng phí BHYT và bị khóa thẻ BHYT do khó khăn về kinh tế.


NHIA đã từng bước tách việc chậm đóng phí BHYT và quyền được chăm sóc y tế (CSYT). Kết quả là số người bị khóa thẻ do chậm đóng phí giảm từ 693.000 năm 2007 xuống còn khoảng 42.000 vào tháng 4/2016.


Theo số liệu thống kê 20 năm của NHIA thì tỷ lệ người tham gia BHYT được duy trì mức 98,8% hoặc hơn, cho thấy người dân Đài Loan chấp nhận và ủng hộ việc đóng phí BHYT. Chỉ có một số rất nhỏ những người chậm đóng phí không liên quan đến lý do kinh tế.


Hiện nay, NHIA đã thực hiện mở khóa toàn bộ thẻ BHYT để thực hiện bảo vệ toàn diện quyền được CSYT của người dân, đồng thời tăng cường thu hồi nợ của những người chậm nộp phí. NHIA thông báo tới những người chậm đóng phí về việc mở khóa thẻ BHYT của họ và đưa ra các biện pháp hỗ trợ như trả góp, vay từ quỹ cứu trợ, giới thiệu đến các nhóm từ thiện, và các biện pháp bảo vệ y tế khẩn cấp.


Tổng giám đốc NHIA, ông Li Po-Chang nhấn mạnh việc mở khóa thẻ không đồng nghĩa với việc xóa bỏ các khoản nợ quá hạn. Để ngăn chặn việc cố ý từ chối đóng phí, NHIA sẽ không chỉ gửi thông báo nhắc nhở tới những người chậm đóng mà còn tăng cường cơ chế nhắc nhở đóng phí:


1. Hằng tháng kiểm tra cơ sở dữ liệu BHYT đối với những người chậm đóng vẫn đang là người lao động, chuyển thông báo cho Cơ quan Thi hành hành chính để giữ lại số tiền chậm đóng từ tiền lương của họ.


2. Cơ quan cưỡng chế hành chính giữ một phần tiền lãi, cổ tức và thu nhập cho thuê của người chậm đóng để bù vào phí đóng BHYT quá hạn.


3. Những người không thể đóng phí do không có lương, chứng khoán, hoặc tiết kiệm vẫn phải chịu sự điều tra hàng năm trong giai đoạn thực thi (10 năm). Nếu trong giai đoạn đó, NHIA phát hiện họ có thu nhập hoặc sở hữu tài sản sẽ thông báo cho Cơ quan cưỡng chế hành chính để xử lý.


Việc mở khóa thẻ không ảnh hưởng đến tài chính của NHIA. Tính đến tháng 4/2016, số người có thẻ BHYT bị khóa là 42.000, với tổng số tiền quá hạn trong 5 năm gần nhất khoảng 2 tỷ Đài tệ (63,8 triệu USD), trung bình mỗi năm là 400 triệu Đài tệ. Trong khi đó tổng thu BHYT hàng năm trên 570 tỷ Đài tệ vì vậy việc mở khóa thẻ toàn diện sẽ không tác động vào tài chính và hoạt động của NHIA.


Theo ông Li Po-Chang việc mở khóa thẻ thể hiện một cách toàn diện quyền được CSYT. Những lợi ích không phải chỉ cho 42.000 người đang bị khóa thẻ mà còn xóa bỏ các rào cản cho những người khó khăn về tài chính, người lo sợ khi đi KCB vì chậm đóng phí BHYT. Bằng cách này, chính phủ có thể thực hiện CSYT cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn và hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ quyền công dân về CSYT.


nguồn:http://baobaohiemxahoi.vn