Những dấu ấn đáng ghi nhận trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của BHXH Việt Nam, năm 2016
851 lượt

Những dấu ấn đáng ghi nhận trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của BHXH Việt Nam, năm 2016


Bước sang năm Đinh Dậu 2017, nhân dịp 02 năm thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và 01 năm thực hiện Luật BHXH (sửa đổi); Trang tin điện tử BHXH Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn TS. Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội xung quanh nội dung triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT.


TS. Bùi Sỹ Lợi (người giữa) tham gia Tọa đàm Giải pháp quản lý hiệu quả Quỹ BHXH, BHYT do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức

PV: Trên cương vị là lãnh đạo của cơ quan giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có BHXH, BHYT, ông có những đánh giá gì về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH trong năm vừa qua?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội TS. Bùi Sỹ Lợi:

Có thể nói, năm 2016 là một năm có nhiều dấu ấn đáng ghi nhận đối với ngành BHXH, đánh dấu chặng đường 22 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều thành tựu quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chăm lo về an sinh xã hội cho người dân.

Nhìn lại năm 2016, tuy nền kinh tế của đất nước đã có chuyển biến tích cực so với năm 2015, nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoặc thu hẹp hoạt động còn lớn đã tác động trực tiếp đến việc thu, chi, tình hình trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT. Vượt qua những khó khăn, thử thách, ngành BHXH đã chủ động, tích cực triển khai nhiều giải pháp và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điểm nổi bật đầu tiên là, toàn ngành đã đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, đặc biệt là đối tượng tham gia BHYT tăng mạnh (với hơn 80% dân số tham gia BHYT); thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tăng ổn định; hoạt động đầu tư tài chính đúng quy định, số tiền sinh lời vượt chỉ tiêu được giao; số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được kiểm soát thấp hơn so với năm 2015. Các chế độ chính sách đối với người tham gia BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với  thủ tục hành chính (TTHC) được đơn giản, thuận lợi; lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được chi trả đầy đủ, an toàn, thuận lợi đến người hưởng.

Thứ hai, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo; các chính sách mới về BHYT như thông tuyến KCB, điều chỉnh giá viện phí, thống nhất giá dịch vụ KCB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc..., được tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc tham gia quá trình đấu thầu mua thuốc BHYT được tập trung chỉ đạo và bước đầu đã hạn chế bất hợp lý về giá thuốc BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra, chống trục lợi quỹ KCB BHYT được thực hiện kịp thời, góp phần kiểm soát chi phí KCB BHYT trong phạm vi dự toán được giao.

Thứ ba, công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ theo đúng yêu cầu của Chính phủ; quy trình, thủ tục tiếp tục được nghiên cứu cải tiến; thời gian thực hiện các TTHC để tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT tiếp tục được cắt giảm. Cơ quan BHXH đã chuyển mạnh tác phong hoạt động, coi doanh nghiệp (DN), người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là trung tâm phục vụ.

Thứ tư, công tác ứng dụng CNTT vào quản lý được đặc biệt quan tâm. Hệ thống thông tin giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT được xây dựng đảm bảo cho việc vận hành theo đúng kế hoạch đề ra; Hệ thống cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT được đồng bộ và kết hợp với dữ liệu có liên quan khác như dữ liệu quản lý thu, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT..., để sớm hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT theo chỉ đạo của Chính phủ.

PV: Trong thời gian vừa qua, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách BHXH ở một số địa phương và doanh nghiệp. Ông có thể cho biết những khó khăn của BHXH Việt Nam trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT qua giám sát?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội TS. Bùi Sỹ Lợi:

Qua quá trình giám sát, việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách TTHC, rút ngắn quy trình nhằm giảm thời gian, chi phí cho DN, người lao động (NLĐ) và người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt, được DN, người dân ghi nhận. Tuy nhiên, qua giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho thấy công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Trước hết, việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ theo quy định pháp luật của các cơ quan chức năng còn chưa đầy đủ, kịp thời dẫn đến cơ quan BHXH lúng túng trong tổ chức thực hiện, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT bị ảnh hưởng, nhất là NLĐ làm việc tại các DN đang nợ tiền đóng BHXH, DN đang trong quá trình làm thủ tục phá sản, giải thể hoặc chủ sử dụng lao động bỏ trốn. Việc tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH cũng có vướng mắc vì đội ngũ nhân lực thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan BHXH chủ yếu là viên chức, trong khi đó Luật Thanh tra quy định người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là công chức.


TS. Bùi Sỹ Lợi trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tấn báo chí

Thứ hai, việc giải quyết, thu hồi nợ đối với BHXH Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh số nợ phát sinh do các DN không tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, tìm cách trốn đóng, đóng không đầy đủ chế độ BHXH, BHYT cho NLĐ, thì việc chưa có giải pháp xử lý số nợ không còn khả năng thu hồi, nợ tại các DN đã ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn dẫn đến số nợ ngày càng tăng cao.

Tôi đánh giá cao nỗ lực của ngành BHXH trong việc đôn đốc thu, giải quyết nợ đọng BHXH, BHYT để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho người lao động nhưng để giải quyết được vấn đề này không chỉ một mình ngành BHXH làm được mà cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Với mục tiêu phấn đấu năm 2016, kéo số nợ giảm xuống bằng hoặc dưới 4% số phải thu (khoảng 10 nghìn tỷ đồng) là một nỗ lực cố gắng vượt bậc của ngành BHXH.

Thứ ba, năm 2016 là năm thứ hai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với một số điểm mới như quy định về KCB thông tuyến huyện, điều chỉnh giá dịch vụ y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Điều này gây tác động rất mạnh mẽ tới việc quản lý quỹ BHYT.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT diễn ra phức tạp. Nhiều cơ sở KCB BHYT, nhất là cơ sở y tế tư nhân đã áp dụng các hình thức khuyến mại bất hợp lý như tặng quà, tặng tiền.. để lôi kéo người có thẻ BHYT đến khám; tăng chỉ định bệnh nhân vào điều trị nội trú để thanh toán tiền giường bệnh...

Thứ tư, năm vừa qua, ngành BHXH đã có thành công vượt bậc trong đạt tỷ lệ bao phủ gần 80% dân số tham gia BHYT nhưng việc phát triển số người tham gia BHXH, BH thất nghiệp còn vô cùng khó khăn. Nghị quyết số 21-NQ/TW đặt ra mục tiêu, đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% tham gia BH thất nghiệp. Đây là một thách thức lớn đòi hỏi phải có một lộ trình thực hiện chặt chẽ và quyết tâm chính trị rất cao.

Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 34/CT-TTg về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH trong đó nêu rõ, công tác BHXH cũng bộc lộ một số hạn chế như đối tượng tham gia BHXH có tăng nhưng tỉ lệ bao phủ còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 23% lực lượng lao động, đối tượng tham gia BH thất nghiệp chỉ đạt gần 20%; nhận thức của một số người sử dụng lao động, NLĐ về lĩnh vực BHXH còn hạn chế...  Tuy nhiên, Chính phủ cần sớm xây dựng lộ trình phấn đấu thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia BHXH trong phạm vi cả nước và từng địa phương như đối với việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT. Theo dự báo, năm 2020, lực lượng lao động có khoảng 58 triệu người và mục tiêu bao phủ số người tham gia BHXH là khoảng 29 triệu, nhưng quỹ thời gian chỉ còn 4 năm để đạt được mục tiêu thì mỗi năm cần mở rộng thêm khoảng 3,8 triệu người tham gia vào 2 loại  hình BHXH bắt buộc và tự nguyện. Đây là thách thức lớn cho cả cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương và cơ quan tổ chức thực hiện là BHXH Việt Nam.

PV: Được biết, qua quá trình giám sát, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã phát hiện ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT của ngành BHXH và đã gửi kiến nghị đến BHXH Việt Nam. Ông có đánh giá như thế nào về việc thực hiện kiến nghị này của BHXH Việt Nam?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội TS. Bùi Sỹ Lợi:

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về CCTTHC, rút ngắn quy trình nhằm giảm thời gian, chi phí cho DN, NLĐ và người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thời gian qua đã được ngành BHXH thực hiện tốt, được DN, người dân ghi nhận. Tuy nhiên, kết quả giám sát một số DN tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bắc Ninh… của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho thấy công tác tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp còn tồn tại, bất cập. Đặc biệt là công tác tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hồ sơ và chậm giải quyết chế độ chính sách.

Ủy ban đã gửi kiến nghị đến BHXH Việt Nam, đề nghị chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp trong việc tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT.

Ngay sau đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã có Công văn số 1607/BHXH-BT ngày 5/5/2016 gửi BHXH các tỉnh, thành phố về chấn chỉnh công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp và yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải thực hiện xong trước ngày 30/05/2016. Đồng thời, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động nghiệp vụ thu, thu nợ; cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; CCHC, phân cấp đầy đủ cho BHXH các cấp theo quy định; đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp, chủ động giải quyết tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, NLĐ, người dân. Giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, bố trí cán bộ tại bộ phận “Một cửa” phải đáp ứng yêu cầu cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tác phong phục vụ, thái độ giao tiếp; tiếp nhận hồ sơ chưa đảm bảo phải hướng dẫn chi tiết cho người dân, DN. Chủ động trao đổi, phối hợp các cơ quan chức năng ở địa phương để giải quyết các vấn đề phát sinh. Trường hợp chậm giải quyết yêu cầu của đơn vị về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do lỗi cơ quan BHXH thì Giám đốc BHXH phải nhận lỗi, nêu rõ lý do và sớm khắc phục. Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam phải tự đánh giá toàn diện các nội dung công tác theo chức năng nhiệm vụ để chỉ đạo nghiệp vụ; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các tỉnh; phân công cán bộ theo dõi địa phương, nếu để tồn tại vướng mắc thì tùy theo mức độ kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Cách chỉ đạo rốt ráo, nghiêm túc, kịp thời và có trách nhiệm của BHXH Việt Nam trong việc giải quyết kịp thời kiến nghị của Ủy ban nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, người dân và DN là thể hiện trách nhiệm xã hội cao của cơ quan BHXH Việt Nam.

PV: Bước sang năm Đinh Dậu 2017, theo ông ngành BHXH cần có những nỗ lực gì để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội TS. Bùi Sỹ Lợi:

Năm Bính Thân sắp qua và năm Đinh Dậu đang đến, trước những cơ hội, điều kiện thuận lợi nhưng cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức; xin chúc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành BHXH một năm mới thắng lợi và thành công trong sự nghiệp bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012- 2015 và 2020”, “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013- 2020”. BHXH Việt Nam cần tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết và việc tổ chức thực hiện các Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Dược đề xuất các giải pháp triển khai hiệu quả và kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách để thực thi có hiệu quả hơn; đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội ở T.Ư và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển của ngành đáp ứng mục tiêu mở rộng nhanh hơn diện bao phủ BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Với trách nhiệm là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội quan trọng đòi hỏi toàn ngành BHXH cần tiếp tục nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC; đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm nghiệp vụ, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên thông dữ liệu với cơ sở KCB; phấn đấu hoàn thành việc tin học hóa các hoạt động của Ngành theo đúng lộ trình, nhất là các hoạt động liên quan đến phục vụ người dân, DN. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp hóa cả về phương thức, nội dung…, nhằm giúp người dân, DN hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT và tự giác tham gia.

BHXH Việt Nam cần tập trung chỉ đạo BHXH các tỉnh, TP tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, TP; phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đối tượng; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho NLĐ; ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ BHYT. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao...

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, với trọng trách lớn lao trong sự nghiệp bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, BHXH Việt Nam cần tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tận tụy với công việc và đạo đức nghề nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo đảm ASXH của đất nước.

Trân trọng cảm ơn ông!

nguồn:http://baohiemxahoi.gov.vn