thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

biet thu dep

thiet ke nha dep

thiet ke noi that chung cu

thiet ke noi that chung cu

chuyen nha tron goi tai bien hoa

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Video: Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu


Phẫu thuật chỉnh hàm móm bao nhiêu tiền


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Phẩu thuật hàm móm có nguy hiểm


Nâng mũi s line giá bao nhiêu


Nâng mũi hàn quốc giá bao nhiêu tiền


Quy trình phẫu thuật hàm hô


BHXH thành phố Lạng Sơn: Làm tốt công tác thu, phát triển đối tượng năm 2016
2594 lượt

BHXH thành phố Lạng Sơn: Làm tốt công tác thu, phát triển đối tượng năm 2016

 

Năm 2016, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Lạng Sơn được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng hơn 70.000 người; thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 161 tỷ đồng, tăng 10 % so với năm 2015. Xác định tầm quan trọng của công tác thu, phát triển đối tượng, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được giao, ngay từ đầu năm BHXH thành phố đã triển khai nhiều biện pháp phát triển đối tượng, đẩy mạnh công tác thu, giảm tình trạng nợ đọng như: tham mưu cho Thành uỷ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc thực hiện việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cùng vào cuộc trong thực hiện triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN; gắn việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị với thực hiện hiệu hiệu quả các phong trào thi đua nước rút, các đợt thi đua theo chuyên đề thu tại đơn vị; tổ chức rà soát các đơn vị sử dụng lao động, trong đó chú trọng đến các đơn vị nợ đọng để có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc cụ thể từng đơn vị; tiến hành lập hồ sơ khởi kiện đối với những đơn vị trốn đóng, nợ đọng kéo dài; đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn; thành lập các tổ đôn đốc thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động, đặc biệt vào thời điểm cuối năm để kịp thời theo dõi, bám sát số liệu thu từng ngày, đảm bảo thời gian thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định…


Sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc và những nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng BHXH thành phố Lạng Sơn đã đem lại những kết quả tích cực. Tính đến hết tháng 12/2016 số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố hơn 56.500 người, tăng 10% so với năm 2015, trong đó số người tham gia BHYT theo hộ gia đình hơn 16.400 người, tăng 40% với năm 2015; số thu gần 165,2 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch được giao, tăng 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015, là đơn vị huyện đầu tiên hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


Phạm Hoa

 

 

  • VĂN BẢN MỚI
  • THÔNG BÁO
Quyết định số 816/QĐ-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp
Thông báo số 475/TB-BHXH ngày 05/6/2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ BHXH
Công văn số 448/UBND-KGVX ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 438/BHXH-QLT ngày 30/5/2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.