thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

biet thu dep

thiet ke nha dep

thiet ke noi that chung cu

thiet ke noi that chung cu

chuyen nha tron goi tai bien hoa

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Video: Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu


Phẫu thuật chỉnh hàm móm bao nhiêu tiền


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Phẩu thuật hàm móm có nguy hiểm


Nâng mũi s line giá bao nhiêu


Nâng mũi hàn quốc giá bao nhiêu tiền


Quy trình phẫu thuật hàm hô


THÔNG BÁO V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017
1223 lượt

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 1308/UBND-KGVX ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc gia hạn thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 cho nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

- Từ ngày 01/01/2017, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn (Mã thẻ DT) và người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(Mã thẻ DK) tiếp tục được sử dụng thẻ BHYT đã cấp năm 2016 (thẻ cũ) để đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong cùng địa bàn tỉnh cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp những người thuộc nhóm đối tượng nêu trên khi phải chuyển đến cơ sở y tế ngoài địa bàn tỉnh để khám bệnh và chữa bệnh thì cơ sở y tế đó phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn cấp thẻ BHYT có hạn sử dụng tạm thời từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017.

BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức phục vụ người có thẻ BHYT được khám chữa bệnh thuận lợi, đảm bảo giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định./.


BHXH TỈNH LẠNG SƠN

  • VĂN BẢN MỚI
  • THÔNG BÁO
Quyết định số 816/QĐ-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp
Thông báo số 475/TB-BHXH ngày 05/6/2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ BHXH
Công văn số 448/UBND-KGVX ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 438/BHXH-QLT ngày 30/5/2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.