thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

biet thu dep

thiet ke nha dep

thiet ke noi that chung cu

thiet ke noi that chung cu

chuyen nha tron goi tai bien hoa

thiet ke nha xuong dep

thiet ke nha xuong gia re

thi cong nha xuong gia re

thiet ke thi cong nha xuong gia re

thiet ke nha xuong tai dong nai

mau nha xuong dep

Mau thiet ke nha xuong tai binh duong

thi cong nha xuong dong nai

thiet ke nha xuong tai can tho

Cong ty thiet ke nha xuong uy tin

Lap dat camera gia re tai go vap

THÔNG BÁO V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017
894 lượt

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017

 

Thực hiện Công văn số 1308/UBND-KGVX ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc gia hạn thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2017 cho nhóm đối tượng người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn như sau:

- Từ ngày 01/01/2017, người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn (Mã thẻ DT) và người sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn(Mã thẻ DK) tiếp tục được sử dụng thẻ BHYT đã cấp năm 2016 (thẻ cũ) để đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong cùng địa bàn tỉnh cho đến khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Trường hợp những người thuộc nhóm đối tượng nêu trên khi phải chuyển đến cơ sở y tế ngoài địa bàn tỉnh để khám bệnh và chữa bệnh thì cơ sở y tế đó phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn cấp thẻ BHYT có hạn sử dụng tạm thời từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017.

BHXH tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức phục vụ người có thẻ BHYT được khám chữa bệnh thuận lợi, đảm bảo giải quyết đầy đủ quyền lợi theo quy định./.


BHXH TỈNH LẠNG SƠN