thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


BHXH TỈNH LẠNG SƠN: HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2016
655 lượt
BHXH TỈNH LẠNG SƠN: HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM 2016

Tính đến hết tháng 12/2016 tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 707.246 người (đạt 101% kế hoạch), số người tham gia BHYT chiếm 92,4% dân số của tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 3,4% chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao; tổng thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 1.191 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.


Ảnh minh họa

Năm 2016 được sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; BHXH Việt Nam; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn ngành, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, cụ thể:


Tính đến hết tháng 12/2016 tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 707.246 người, đạt 101% kế hoạch, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2015, số người tham gia BHYT hơn 705.000 người, chiếm 92,4% dân số của tỉnh, tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 3,4% chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao; tổng thu hơn 1.191 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch, trong đó, thu BHXH bắt buộc hơn 596 tỷ đồng (đạt 103,2%), thu BHTN hơn 35 tỷ đồng (đạt 101,1%), thu BHYT hơn 546 tỷ đồng (đạt 100%), tỷ lệ nợ (các đơn vị sử dụng lao động) chiếm 2,2% kế hoạch thu.


Công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH được thực hiện đúng quy định, đúng thời hạn với hơn 5.223 lượt người hưởng các chế độ BHXH; chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT với tổng số tiền hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2015. Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động được BHXH tỉnh thực hiện hiệu quả, trong năm tổ chức thực hiện kiểm tra, thanh tra tại 151 đơn vị, đạt 107,9% kế hoạch (tăng 6,34% so với năm 2015). Sau kiểm tra đôn đốc thu nợ đóng BHXH, BHYT được trên 4 tỷ đồng…


Năm 2017 BHXH tỉnh Lạng Sơn đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


Phạm Hoa