thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

biet thu dep

thiet ke nha dep

thiet ke noi that chung cu

thiet ke noi that chung cu

chuyen nha tron goi tai bien hoa

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Video: Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu


Phẫu thuật chỉnh hàm móm bao nhiêu tiền


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Phẩu thuật hàm móm có nguy hiểm


Nâng mũi s line giá bao nhiêu


Nâng mũi hàn quốc giá bao nhiêu tiền


Quy trình phẫu thuật hàm hô


BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ban hành kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT
280 lượt

BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ban hành kế hoạch thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT


Thực hiện Quy chế số 2803/QCPH-TLĐ-BHXH về công tác phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT (giai đoạn 2015-2020), BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch số 474/KH-BHXH-TLĐ phối hợp công tác năm 2017.

 
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh ký Quy chế phối hợp


Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung gồm: Xây dựng và hướng dẫn chính sách; khởi kiện, thanh tra và kiểm tra DN; thông tin và truyền thông; phối hợp thực hiện các nội dung khác theo Quy chế phối hợp số 2803/QCPH-TLĐ-BHXH.

Cụ thể, việc xây dựng và hướng dẫn chính sách do Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Sổ thẻ (BHXH Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp thực hiện. Hai bên có trách nhiệm theo dõi, chia sẻ, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của NLĐ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật BHXH, Luật Việc làm và Luật ATVSLĐ tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp; theo dõi, hướng dẫn giám sát việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

Việc khởi kiện, thanh tra, kiểm tra DN sẽ do Vụ Pháp chế, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Ban Thu (BHXH Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp thực hiện. Hai bên có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan BHXH và tổ chức Công đoàn các cấp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo TAND tối cao, BHXH Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Văn phòng chính phủ… về việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc giao cho Công đoàn khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH; giải quyết, khiếu nại, tố cáo và giải quyết đơn thư về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tổ chức phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành việc chấp hành pháp luật và thực hiện các chính sách BHXH, BHYT đối với NLĐ… Đồng thời, phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Thanh tra Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam, BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về BHXH trong DN tại các địa phương.

Công tác thông tin truyền thông do Vụ Hợp tác quốc tế, Trung tâm Truyền thông (BHXH Việt Nam) và Ban Quan hệ Lao động, Ban Tuyên giáo (Tổng LĐLĐ Việt Nam) phối hợp thực hiện. Hai bên có trách nhiệm phối hợp thực hiện hoạt động thông tin đối ngoại trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tổ chức tọa đàm, đối thoại, giải thích chính sách cho các DN, NLĐ tại các KCN, KCX; tổ chức tập huấn cho các cán bộ Công đoàn tại cấp huyện, quận…

Việc phối hợp thực hiện các nội dung khác theo quy chế phối hợp sẽ do Văn phòng BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựng chương trình thực hiện cụ thể.

Căn cứ vào kế hoạch, các đơn vị liên quan chủ động triển khai và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện trước ngày 15/11/2017.

nguồn:http://baohiemxahoi.gov.vn
  • VĂN BẢN MỚI
  • THÔNG BÁO
Quyết định số 816/QĐ-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp
Thông báo số 475/TB-BHXH ngày 05/6/2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc ủy quyền ký trên tờ bìa và tờ rời sổ BHXH
Công văn số 448/UBND-KGVX ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.
Công văn số 438/BHXH-QLT ngày 30/5/2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 08/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.