thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


Thông tuyến trong KCB: 04 nhóm giải pháp trọng tâm
1426 lượt

Thông tuyến trong KCB: 04 nhóm giải pháp trọng tâm


Để việc triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT được thực hiện hiệu quả, trong Báo cáo giải trình tại Phiên giải trình về việc triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong KCB BHYT vừa được Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đưa ra 04 nhóm giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai nội dung này trong thời gian tới.

 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến báo cáo giải trình tại Phiên giải trình về việc triển khai thực hiện lộ trình thông tuyến trong KCB BHYT


Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đặc biệt là tại tuyến xã, huyện

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai các biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng KCB; cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh; tiếp tục quán triệt tinh thần đổi mới “lấy người bệnh làm trung tâm”, đổi mới về quản lý, đổi mới về cách làm và đổi mới về phương pháp kiểm tra, đánh giá bệnh viện hàng năm.

Bộ Y tế sẽ tập trung nghiên cứu điều chỉnh danh mục dịch vụ kỹ thuật và danh mục thuốc mở rộng cho tuyến xã, tuyến huyện để đáp ứng với nhu cầu KCB, đặc biệt đối với các bệnh không lây nhiễm (tăng huyết áp, tiểu đường…); Triển khai mở rộng mô hình phòng khám bác sỹ gia đình, quản lý sức khỏe cá nhân; Áp dụng cơ chế chuyển tuyến từ y tế cơ sở, phòng khám bác sỹ gia đình đến các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên; Hoàn thiện gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả; Điều chỉnh mức kinh phí dành cho Trạm Y tế xã phù hợp với phạm vi, năng lực chuyên môn và nhu cầu KCB.

Bên cạnh đó, sẽ huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; Y tế cơ sở đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, KCB, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trạm Y tế xã trong quản lý sức khỏe người tham gia BHYT.

Bộ trưởng cũng cho biết, theo tổ chức hệ thống y tế hiện nay, Trạm Y tế xã là một bộ phận của y tế tuyến huyện, nên thông qua việc luân phiên cử cán bộ về Trạm Y tế và chuyển giao kỹ thuật thì chất lượng dịch vụ tại Trạm Y tế sẽ được nâng cao để đáp ứng nhu cầu KCB. Và với việc tiếp tục đầu tư cho Trạm Y tế xã, đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu thì sẽ tạo sự gắn kết giữa người có thẻ BHYT với cán bộ y tế xã để được quản lý sức khỏe, KCB và tư vấn chuyển tuyến phù hợp.

Ứng dụng CNTT để quản lý việc sử dụng và cung ứng dịch vụ

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cập nhật bộ mã danh mục dùng chung và chuẩn dữ liệu đầu ra nhằm phục vụ công tác trích xuất dữ liệu KCB và yêu cầu thanh toán KCB tại các cơ sở KCB, đồng thời tổng hợp dữ liệu tại cơ quan quản lý được thống nhất trên toàn quốc.

Song song đó, Bộ sẽ ban hành Thông tư trích chuyển dữ liệu làm cơ sở pháp lý cho việc chuyển dữ liệu điện tử yêu cầu thanh toán BHYT và yêu cầu quản lý, giúp cơ quan BHXH và các cơ quan quản lý kiểm soát việc thông tuyến.

“Các cơ sở KCB tuyến huyện thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB, và phấn đấu trong năm 2017-2018, 100% cơ sở KCB cơ bản thực hiện được việc chuyển dữ liệu điện tử hằng ngày để kiểm soát liên thông thông tuyến”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hoàn thiện Cổng dữ liệu y tế của Bộ Y tế: để tổng hợp, quản lý dữ liệu KCB, đồng thời có chức năng phân tích, thống kê dữ liệu KCB trên toàn quốc, đặc biệt có chức năng quản lý bệnh nhân thông tuyến.

Đổi mới phương thức quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT

Bộ Y tế sẽ sớm hoàn thiện và ban hành quy định thanh toán KCB theo định suất, theo hướng áp dụng cơ chế này đối với KCB ngoại trú, định mức phù hợp với cơ cấu nhóm đối tượng và số lượng đối tượng phục vụ và mô hình bệnh tật; Nghiên cứu thực hiện giao quỹ cho cơ sở KCB ban đầu cho phù hợp với quy định về thông tuyến theo hướng thanh toán theo phí dịch vụ nhưng có sử dụng biện pháp kiểm soát sử dụng dịch vụ (tính tổng mức thanh toán đối với các trường hợp KCB); Tiếp tục nghiên cứu, triển khai phương thức thanh toán chi phí KCB theo trường hợp bệnh.

Tăng cường truyền thông, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm

Khẳng định hiệu quả mà công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đã đạt được trong thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, Bộ Y tế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền về BHYT, đảm bảo người tham gia BHYT hiểu rõ về ưu việt của chính sách thông tuyến là cơ chế để đảm bảo tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhưng cần ý thức về trách nhiệm trong việc sử dụng quỹ BHYT. Đối với cơ sở KCB các tuyến cần hiểu thông tuyến vừa là cơ hội vừa là thách thức để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ và trách nhiệm sử dụng quỹ KCB hiệu quả, hợp lý.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, UBND các tỉnh/thành phố cần tăng cường trách nhiệm quản lý, giám sát để thực hiện thông tuyến hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, xử phạt nghiêm các trường hợp lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT theo quy định của pháp luật và quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế./.


nguồn:http://baohiemxahoi.gov.vn