Quyết định số 1631/QĐ-SYT ngày 21/02/2017 của Sở Y tế Quy định đối tượng đăng lý khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
685 lượt

Quyết định số 1631/QĐ-SYT ngày 21/02/2017 của Sở Y tế Quy định đối tượng đăng lý khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn


Xem tại đây