Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Lạng Sơn
519 lượt

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam làm việc tại BHXH tỉnh Lạng Sơn


 

Ngày 02/6/2017 đồng chí Nguyễn Minh Thảo - Ủy biên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có buổi làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Tham dự có đại diện Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam; Ban Giám đốc và đại diện một số phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh Lạng Sơn.


 

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Minh Thảo đã nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 của BHXH tỉnh Lạng Sơn; báo cáo công tác khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe đại diện phòng chuyên môn báo cáo cụ thể về các mảng công tác (giám định BHYT, quản lý thu, khai thác và thu nợ, cấp sổ - thẻ, chế độ BHXH…) và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, Phó Tổng Giám đốc chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những cố gắng của tập thể cán bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm, BHXH tỉnh Lạng Sơn cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phấn đấu tăng thu, giảm nợ đọng; quản lý hiệu quả quỹ BHXH, BHYT; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến các nhóm đối tượng trên địa bàn.


Thay mặt BHXH tỉnh, đồng chí Đỗ Văn Khoan – Giám đốc BHXH tỉnh cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng Giám đốc và khẳng định, trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.


Phạm Hoa