thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
286 lượt

UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo tăng cường kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT


Theo báo cáo mới nhất của BHXH tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 6/2017 tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh là 238 tỷ đồng (tăng 81% so với cùng kỳ năm 2016), tương đương với việc đã sử dụng hết 60% tổng số quỹ khám chữa bệnh được BHXH Việt Nam giao trong năm. Nếu chi phí khám bệnh, chữa bệnh 6 tháng cuối năm tiếp tục tăng cao sẽ dẫn đến nguy cơ bội chi nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT được phân bổ năm 2017.Để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT, đồng thời, thực hiện quản lý và sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng quy định, đảm bảo số chi không vượt quá số thu BHYT của tỉnh, ngày 30/6/2017 Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn ban hành công văn số 603/UBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT gửi BHXH tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh và Sở Y tế phối hợp xây dựng kế hoạch chi cụ thể cho từng cơ sở y tế theo nguồn kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được phân bổ và công khai số liệu phân bổ dự toán theo quy định; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, UBND tỉnh cũng yêu cầu mỗi đơn vị phải thực hiện một số nhiệm vụ sau:


- Về phía Sở Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế nhận thức đúng về việc phân bổ và sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; thường xuyên tự kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia BHYT, không gây lãng phí quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; liên thông dữ liệu, đảm bảo thực hiện gửi dữ liệu điện tử thường xuyên, đúng quy định; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật, trục lợi quỹ BHYT; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.


- Về phía BHXH tỉnh: Tăng cường công tác giám định, kiểm tra việc thực hiện khám bệnh, chữa bệnh BHYT và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng quy định, từ chối thanh toán những chi phí y tế không hợp lý và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện trục lợi quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT; thực hiện giám định điện tử đối với toàn bộ hồ sơ đề nghị thanh toán BHYT; báo cáo tình hình sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế; kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở y tế và người có thẻ.


- Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kịp thời kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định.


- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở y tế, các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt việc khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Đồng thời, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT được phân bổ.


Bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ trên, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT trên địa bàn; phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHYT, đẩy nhanh độ bao phủ, tiến tới BHYT toàn dân./.Phạm Hoa