Công văn số 603/UBND-KGVX ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT
3726 lượt

Công văn số 603/UBND-KGVX ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYTXem tại đây

CÙNG CHỦ ĐỀ
1234