thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Bệnh viện thẩm mỹ uy tín


Cắt mí mắt hàn quốc đẹp


Nâng mũi cấu trúc


BHXH tỉnh Lạng Sơn: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017
713 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017

 

Tính đến hết tháng 6/2017, chỉ tiêu người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của BHXH tỉnh Lạng Sơn đạt 99,8% kế hoạch; số thu đạt 49,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.


 


Được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền cơ sở; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT và sự nỗ lực của cán bộ toàn ngành trong thực hiện nhiệm vụ, sáu tháng đầu năm, BHXH tỉnh Lạng Sơn đã đạt được mốt số kết quả khả quan, cụ thể:


Tính đến hết tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có gần 707.000 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đạt 99,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc hơn 51.000 người (đạt 96,6% kế hoạch); số người tham gia BHXH tự nguyện gần 2000 người (đạt 72,2% kế hoạch), tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2016; số người tham gia BHTN gần 39.000 người (đạt 94,1% kế hoạch); số người tham gia BHYT gần 705.00 người (đạt 98,6% kế hoạch) tương đương với độ bao phủ BHYT là 91,7% dân số trên địa bàn tỉnh (vượt 1,7% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Lạng Sơn). Trong đó, số người tham gia BHYT hộ gia đình gần 52.900 người, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2016.


Thực hiện mục tiêu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, công tác thu luôn được lãnh đạo BHXH tỉnh quan tâm chú trọng. Ngay từ đầu năm BHXH tỉnh thực hiện phân bổ chỉ tiêu thu về từng huyện sát với thực tế từng địa bàn, đồng thời thường xuyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thu nộp BHXH theo tháng; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác rà soát, thống kê và lập danh sách những đơn vị chưa đăng ký tham gia BHXH hoặc chưa đăng ký đủ số lao động tham gia; tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động; mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống đại lý thu; theo dõi chặt chẽ việc đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và đôn đốc thu nợ... Nhờ đó số thu BHXH, BHYT hơn 627 tỷ đồng, đạt 49,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2016.


Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh Lạng Sơn tiến hành cấp mới gần 1.800 sổ BHXH cho người lao động tham gia BHXH, cấp mới gần 36.700 thẻ BHYT; công tác xét duyệt hồ sơ hưởng chế độ BHXH được thực hiện đúng quy định, đúng thời hạn với hơn 2.800 lượt người hưởng chế độ BHXH (tăng so với cùng kỳ năm 2016 là 387 lượt người); giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 3.800 lượt người (tăng hơn 1.000 lượt người so với cùng kỳ năm 2016); thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 484.500 lượt người (tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2016) với chi phí 238 tỷ đồng.


Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, đơn vị khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH, BHXH tỉnh Lạng Sơn tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thông qua việc đẩy mạnh giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN với gần 2.200 đơn vị sủ dụng lao động đăng ký thực hiện giao dịch điện tử (đạt 96,3%); thực hiện nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện; duy trì và thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; thực hiện cơ chế “Một cửa” tại 12/12 đơn vị…


Một trong những nhiệm vụ được BHXH tỉnh Lạng Sơn quan tâm đẩy mạnh là công tác tuyên truyền. Để chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh duy trì chuyên mục “Bảo hiểm xã hội với cuộc sống” trên Bản tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; đăng tải tin bài, văn bản trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tin bài trên các số báo khác của Báo Lạng Sơn và báo trung ương, tuyên truyền trên Website BHXH tỉnh…Tính đến hết tháng 6/2017 đã đăng tải được 382 tin bài, phối hợp xây dựng được 13 phóng sự truyền hình, 26 phóng sự phát thanh. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hội nghị tập huấn, tuyên truyền đối thoại trực tiếp cho các nhóm đối tượng tại cơ sở. Kết quả tính đến hết tháng 6/2017, toàn Ngành tổ chức được 06 lớp tập huấn cho hơn 350 đối tượng; 52 buổi đối thoại, tuyên truyền trực tiếp cho khoảng gần 3000 đối tượng. Hình thức tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trực quan thông qua pano, áp phích, băng rôn, tờ gấp, sách tuyên truyền, file kẹp tài liệu… với nội dung ngắn gọn, phù hợp với từng đối tượng cụ thể đã góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với người dân. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT, qua đó, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh cũng tăng lên rõ rệt.


Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BHXH tỉnh Lạng Sơn còn gặp phải nhiều khó khăn, thách thức: một số doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động, chậm nộp tiền hoặc nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài; việc tăng giá viện phí, thông tuyến khám chữa bệnh, các cơ sở y tế ngâng cao chất lượng dịch vụ y tế, một số cơ sở khám chữa bệnh được nâng hạng đã dẫn đến chi phí khám chữa bệnh tăng nhanh, khó kiểm soát (6 tháng đầu năm đã sử dụng 60% tổng quỹ khám chữa bệnh được sử dụng trong năm, dễ dẫn đến khả năng bội chi nguông kinh phí BHYT được phân bổ cho tỉnh Lạng Sơn); một số phần mềm trong quá trình sử dụng còn xảy ra lỗi, chưa hoàn thiện…


Sáu tháng cuối năm 2017, tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, toàn thể cán bộ BHXH tỉnh Lạng Sơn quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị BHXH Việt Nam giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.Phạm Hoa, BHXH tỉnh Lạng Sơn