Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ B...
6058 lượt

Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT


1.Quyết định 595


2.Phụ lục             

      

3.Biểu mẫu