Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
255 lượt

Tăng cường phối hợp thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Ngày 11/8/2017 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (Sở LĐ-TB & XH), Trung tâm dịch vụ việc làm và Bưu điện tỉnh về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


 

Ngày 16/11/2013 Quốc hội đã thông qua Luật Việc làm trong đó có nội dung về chính sách BHTN đã tạo khung pháp lý kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động trong việc tham gia BHTN, đồng thời giúp cho việc tổ chức thực hiện BHTN được thuận lợi hơn. Thời gian vừa qua, BHXH tỉnh cùng với các đơn vị liên quan như: Sở LĐ-TB & XH, Trung tâm dịch vụ việc làm, Bưu điện tỉnh đã phối hợp giải quyết, chi trả chế độ BHTN góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trong năm 2015 BHXH tỉnh đã chi trả hơn 16 tỷ đồng cho hơn 7600 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, năm 2016 chi trả hơn 22,6 tỷ đồng cho hơn 10000 người hưởng, 6 tháng đầu năm chi trả hơn 11 tỷ đồng cho hơn 4400 người hưởng, công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế và chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp hằng tháng đảm bảo kịp thời, đầy đủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách BHTN còn gặp nhiều khó khăn như: nhận thức của một số người lao động và người sử dụng lao động về chính sách BHTN còn hạn chế; việc xác định người lao động chưa tìm được việc làm trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng gặp khó khăn; một số người lao động tìm được việc làm mới hoặc chuyển đi nơi khác làm việc nhưng không khai báo với trung tâm dịch vụ việc làm; việc rà soát thông tin người lao động trước khi chi trả trợ cấp thất nghiệp không kiểm soát được người đi lao động ở ngoại tỉnh; quyết định hủy, tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi sang cơ quan BHXH chậm nên việc thu hồi tiền hưởng gặp nhiều khó khăn...


Để thực hiện tốt chính sách BHTN trong thời gian tiếp theo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những hạn chế, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện chính sách BHTN, cụ thể: sẽ ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành BHXH- Sở LĐTBXH và Bưu điện tỉnh, trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách và chi trả BHTN; tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp đến người lao động và người sử dụng lao động về chính sách BHTN để họ biết và thực hiện; đặc biệt quan tâm giải quyết chế độ cho người lao động kịp thời gian quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHTN trên địa bàn./.


Phạm Hoa