Hướng dẫn tra cứu trực tuyến thông tin BHXH, BHYT
384 lượt

Hướng dẫn tra cứu trực tuyến thông tin BHXH, BHYT


 

Thực hiện quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam. Để tra cứu thông tin mã số của các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh Điện Biên hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT tra cứu thông tin sổ BHXH, thẻ BHYT mà cơ quan BHXH đang quản lý.


Để người tham gia BHXH, BHYT có thể truy cập tra cứu ở bất kì cổng, trang thông tin điện tử của BHXH Việt Nam cũng như BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH tỉnh Điện Biên hướng dẫn tra cứu trực tuyến; để thực hiện tra cứu người sử dụng sử dụng máy tính phải được kết nối mạng internet và thực hiện theo các hướng dẫn sau:


Thứ nhất: hướng dn tra cu Mã số BHXH


Bước 1: Truy cập Cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên: http://bhxhdienbien.gov.vn/


  1. Dùng trình duyệt Internet: Coccoc, Chrome, Firefox, Internet Explorer….
  2. Click chuột vào banner Tra cứu trực tuyến
  3.  

Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên


Bước 2: Sau khi Click chuột vào banner Tra cứu trực tuyến sẽ hiện thị ra link trang tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội như sau:


Cổng tra cứu Mã số BHXH


  1. Chọn hoặc nhập mã tỉnh, thành phố đang đăng ký thường trú

Ví dụ: Mã tỉnh Điện Biên là 11

  1. Nhập thông tin Họ tên: Ví dụ Nguyễn Văn Thành
  2. Nhập thông tin ngày tháng năm sinh hoặc Năm sinh thì lựa chọn Ngày sinh là Năm sinh: ví dụ: 06/05/1976
  3. Nhập mã xác thực màu xanh bên phải
  4. Click Tra cứu


Lưu ý: Các trường thông tin 1,2,3,4 là các trường bắt buộc phải nhập, ngoài ra để tra cứu thông tin chính người người dùng có thể nhập các trường thông tin khác (nếu có) như: CMTND, Mã thẻ, Mã số BHXH….


Bước 3: Sau khi Click tra cứu sẽ hiện thị thông tin người cần tra cứu như hình sau:


Kết quả tra cứu mã số BHXH


  1. Di chuyển thanh kéo ngang để triểm tra thông tin đối tượng cần tra cứu

+ Mã số BHXH: Là mã do cơ quan BHXH cấp khi tham gia để người tham gia bổ sung vào mẫu MS1, Trường hợp không thấy thông tin người tham gia liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn.

+ Số sổ: Là số sổ của người tham gia BHXH

+ Mã thẻ: Là mã số của thẻ BHYT

+ Họ tên, giới tính, ngày sinh

+ Mã hộ: Là mã do cơ quan BHXH cấp

+ Địa chỉ: Là nơi đăng ký thường trú

+ Trạng thái: Chưa đồng bộ thì báo lại đơn vị BHXH kiểm tra lại.

+ Xem thông tin hộ: Tra cứu thông tin hộ gia đình

  1. Khi Click Xem thông tin hộ: sẽ hiện thị thông tin hộ gia đình của đối tượng đã tra cứu

Thứ hai, hướng dẫn tra cứu giá trị thẻ BHYT


Bước 1: Tại trang tra cứu trực tuyến click chọn tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT.

Bước 2: Nhập các trường thông tin tra cứu: Mã thẻ, Họ tên, ngày sinh khi đã tra cứu ở link Mã số BHXH.

Bước 3. Click tra cứu sẽ hiện thị giá trị có giá trị sử dụng: ví dụ từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017.


Cổng tra cứu giá trị thẻ BHXH


Thứ ba, tra cu quá trình tham gia BHXH


Bước 1: Tại trang tra cứu trực tuyến click chọn Tra cứu quá trình tham gia BHXH

Bước 2: Lựa chọn tỉnh thành, Cơ quan BHXH đang tham gia BHXH và lựa chọn trường từ tháng đến tháng tham gia

Nhập các trường thông tin như: CMTND, Họ tên, Số sổ BHXH, Mã xác thực.

Bước 3: Click tra cứu sẽ hiện tin thông tin người tham gia quá trình đóng BHXH.


Cổng tra cứu quá trình tham gia BHXH


Trong quá trình sử dụng, tra cứu nếu không truy cập được, người sử dụng liên hệ phòng Công nghệ thông tin BHXH tỉnh Điện Biên số điện thoại: 0215.3825693 hoặc email: cntt@dienbien.vss.gov.vn để được hỗ trợ. Tổng đài hỗ trợ của BHXH Việt Nam: 1900636703 để được trợ giúp.


 

nguồn:https://baohiemxahoi.gov.vn