BHXH tỉnh Lạng Sơn: Hướng dẫn công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018
10289 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn: Hướng dẫn công tác BHYT HSSV năm học 2017-2018


Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong năm học mới, ngày 23/8/2017 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành công  văn số 767/BHXH-QLT hướng dẫn BHXH các huyện, thành phố thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2017-2018.


Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng của thẻ, việc trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu… được quy định cụ thể như sau:


Đối tượng tham gia BHYT HSSV theo nhà trường bao gồm HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường công an nhân dân, trừ các trường hợp HSSV đã tham gia BHYT theo đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, bảo trợ xã hội, thân nhân sỹ quan quân đội, công an…


Mức đóng khi tham gia BHYT HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tương ứng thời hạn của thẻ, khi tham gia BHYT theo nhà trường, HSSV được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV chỉ phải đóng 70% trên tổng số tiền phải đóng (Hiện nay, mức lương cơ sở là 1.300.000đ/tháng, nếu thời hạn của thẻ là 01 năm thì HSSV chỉ phải đóng 491.400đ/702.000đ), cơ quan BHXH tiến hành thu BHYT theo năm tài chính và cấp thẻ BHYT có thời hạn từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018. Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày 01/01/2018 đến ngày cuối tháng kết thúc năm học đó (sau khi hết thời hạn sử dụng của thẻ sẽ thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình tại nơi cư trú), chậm nhất ngày 30/11/2017 nhà trường thu phần tiền đóng BHYT của HSSV và nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH; Học sinh vào lớp 1 và sinh viên năm thứ nhất thời hạn ghi trên thẻ từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước đến 31/12/2018, nhà trường thu phần tự đóng của HSSV và chuyển cho cơ quan BHXH chậm nhât vào ngày 20 của tháng trước tháng thẻ hết hạn sử dụng.


Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho HSSV ngay tại trường học, cơ quan BHXH sẽ trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học đảm bảo đủ điều kiện. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, số tiền trích để lại cho trường bằng 5% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻn em dưới 6 tuổi đang theo học tại cơ sở; đối với các cơ sở giáo dục khác số tiền trích để lại bằng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT./.


Phạm Hoa