Lạng Sơn: BHXH và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công
7426 lượt

Lạng Sơn: BHXH và Bưu điện tỉnh ký kết hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công


Thực hiện Công văn số 3116/BHXH-BT ngày 24/7/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) qua hệ thống Bưu điện, chiều ngày 25/8/2017, BHXH tỉnh Lạng Sơn và Bưu điện tỉnh đã tổ chức ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công theo các quy định tại hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công số 80/2017/BHXHVN-BĐVN ngày 30/6/2017 giữa BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.


BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh cùng thảo thuận, tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất về nội dung hợp đồng

 

Theo nội dung ký kết giữa hai bên, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm cung ứng cho BHXH tỉnh các dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; dịch vụ chuyển phát hồ sơ tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT khi có yêu cầu của các đại lý thu khác cho cơ quan BHXH theo quy định; nhập tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; tra cứu mã số BHXH trong dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT khi có yêu cầu của các tổ chức, cá nhân và đại lý thu khác, đồng thời phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực để thực hiện tốt các dịch vụ trên phạm vi toàn tỉnh. BHXH tỉnh sẽ trích chi phí thù lao và các khoản phí dịch vụ cho Bưu điện tỉnh theo quy định trong hợp đồng.


Lãnh đạo BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và cung ứng dịch vụ công

 

Hợp đồng cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của cơ quan BHXH, Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện các điều khoản quy định để hai bên cùng phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.


Phạm Hoa