Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại Hội nghị báo cáo viên của huyện
2790 lượt

Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

tại Hội nghị báo cáo viên của huyện

 

Chiều ngày 20/9, tại Hội nghị báo cáo viên quý III/2017 do Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức, hơn 80 đại biểu là đại diện Ban tuyên giáo huyện ủy, đội ngũ báo cáo viên các cấp đã được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Bắc Sơn thông tin chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách pháp luật BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) trong 8 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện. Trong đó, nhấn mạnh những nội dung trọng tâm: việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý; rà soát, cấp mã số BHXH và cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình để từ ngày 01/9/2017 mỗi người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn huyện được cấp một mã số BHXH duy nhất là cơ sở cấp sổ BHXH và thẻ BHYT.

 

Cũng tại Hội nghị, cơ quan BHXH huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát về BHXH, BHYT; phối hợp trong công tác tuyên truyền thực hiện luật BHXH, BHYT theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 để nhân dân thấy rõ vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, từ đó chủ động tham gia và thực hiện đúng chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện./.


 

                                                                                     Nguyễn Thị Liên BHXH huyện Bắc Sơn