BHXH tỉnh Lạng Sơn và Cục Thuế tỉnh đánh giá công tác phối hợp
2066 lượt

BHXH tỉnh Lạng Sơn và Cục Thuế tỉnh đánh giá công tác phối hợp
Ngày 26/9/2017 BHXH phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 198/QCPH-BHXH-CT ngày 25/3/2015 giữa hai bên. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo; trưởng các phòng, ban liên quan của hai đơn vị; lãnh đạo BHXH và Chi cục Thuế 11 huyện, thành phố. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế, các đại biểu đã cùng thảo luận về những vướng mắc gặp phải trong quá trình phối hợp và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới./.


Phạm Hoa