BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tập huấn truyền thông BHXH, BHYT
17376 lượt
BHXH tỉnh Lạng Sơn: Tập huấn truyền thông BHXH, BHYT

 Trước yêu cầu ngày càng cao về công tác tuyên truyền để nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất lâu dài trong chiến lược truyền thông của ngành. Trong ba ngày từ ngày 02 – 04/10, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức lớp tập huấn truyền thông cho hơn 30 đối tượng là lãnh đạo và cán bộ có khả năng làm công tác tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội các huyện thành phố và phòng nghiệp vụ nhằm trang bị những kỹ năng truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền tuyến huyện.


Đồng chí Vi Thị Oanh – Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn


 Với những nội dung cơ bản về: Những nội dung chính cần truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tổng quan về truyền thông; những kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp; một số hình thức truyền thông trực tiếp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; lập kế hoạch truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kỹ năng viết tin và biên tập thông tin... đã được các giảng viên trao đổi thông qua phương pháp giảng dạy tích cực, trong đó học viên giữ vai trò trung tâm đã tạo không khí sôi nổi trong thảo luận. Những kiến thức cơ bản đã được đã vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo thông qua phần thực hành đóng vai với những hình thức truyền thông trực tiếp: đối thoại chính sách; thăm hộ gia đình; tư vấn và nói chuyện theo chủ đề.


Lớp tập huấn đã củng cố, bổ sung và hoàn thiện kiến thức cơ bản về truyền thông, giúp các học viên có những kỹ năng cần thiết để trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần quan trọng vào việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế./.

Phạm Hoa

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP TẬP HUẤN

Lớp tập huấn trao đổi, thảo luận về các nội dung học


 

 

 

 

Các nhóm thực hành đóng vai với các hình thức truyền thông trực tiếp