thi cong noi that chung cu

Thiet ke nha dep

biet thu dep

thiet ke nha dep

thiet ke noi that chung cu

thiet ke noi that chung cu

chuyen nha tron goi tai bien hoa

thiet ke nha xuong dep

thiet ke nha xuong gia re

thi cong nha xuong gia re

thiet ke thi cong nha xuong gia re

thiet ke nha xuong tai dong nai

mau nha xuong dep

Mau thiet ke nha xuong tai binh duong

thi cong nha xuong dong nai

thiet ke nha xuong tai can tho

Cong ty thiet ke nha xuong uy tin

Lap dat camera gia re tai go vap

TRA CỨU NGẠCH, BẬC LƯƠNG
Số lượt: 54145

Mã ngạchTên ngạch
01001Chuyên viên cao cấp
04023Thanh tra viên cao cấp
06036Kiểm soát viên cao cấp thuế
06041Kiểm soát viên cao cấp
07044Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng
08049Kiểm soát viên cao cấp hải quan
12084Thẩm kế viên cao cấp
21187Kiểm soát viên cao cấp thị trường
Tên bậcHệ số
016.2
026.56
036.92
047.28
057.64
068